Privatumo ir slapukų politika

 

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines fizinio asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, yra taikoma visiems interneto svetainės oiliamo.lt lankytojams, taip pat fiziniams asmenims, sutikusiems gauti oiliamo.lt rinkodaros medžiagą (toliau – Klientai).
 2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko interneto svetainėje, joje naršo, vykdo pirkimą ir/ar sutinka gauti oiliamo.lt tiesioginės rinkodaros pranešimus.
 3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, neturėtų lankytis interneto svetainėje.
 4. Kliento asmens duomenys tvarkomi laikantis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 
 5. Asmens duomenys yra oiliamo.lt  apie Klientą renkama informacija, kuri apima: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie oiliamo.lt interneto puslapio  įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją oiliamo.lt interneto puslapyje, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus oiliamo.lt renka dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.
 6. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstama Klientui susisiekus su oiliamo.lt socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus oiliamo.lt socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
 7. Klientų asmens duomenys yra renkami toliau nurodytais tikslais ir pagrindais:

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus

(i)           Pirkimo- pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

(ii)          Pirkimo-pardavimo sutarties saugojimas

10 metų po pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo

(i)   Duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį

(ii)  Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė

Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

 

10 metų po ūkinės operacijos

 

Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė

 

 1. Informuojame, kad tvarkomi Klientų asmens duomenys gali būti perduodami žemiau nurodytiems subjektams:

Informacinių paslaugų teikėjams;

Kurjerio/pašto paslaugų teikėjams;

Buhalterinių paslaugų subjektams;

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Valstybinei mokesčių inspekcijai;

Kitoms valstybės institucijoms.

 1. Klientas turi teisę:

 

Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

 

Prašyti apriboti duomenų tvarkymą;

Prašyti duomenis ištaisyti;

 

Prašyti perkelti duomenis;

Prašyti duomenis panaikinti;

Nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi/ atšaukti savo sutikimą, jei toks yra duotas.

Norėdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, Klientas turi pateikti prašymą raštu el. paštu italijosskoniai@gmail.com .

 

 1. Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į oiliamo.lt su skundu elektroninio pašto adresu italijosskoniai@gmail.com. Jei kreipimosi rezultatai Kliento netenkina, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; įmonės kodas 188607912; A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; faks. (8 5) 261 9494; el. paštas ada@ada.lt.

SLAPUKŲ POLITIKA

 1. Slapukas (cookies) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį, Kliento sutikimu, oiliamo.lt įrašo į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Slapukai padeda oiliamo.lt atskirti Klientą nuo kitų interneto svetainės naudotojų ir taip leidžia tobulinti interneto svetainę. Slapukai taip pat leidžia oiliamo.lt atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

 

 1. Lankantis mūsų interneto svetainėje, bus rodomas pranešimas, įspėjantis apie slapukų naudojimą. Norėdami sutikti su slapukų naudojimu, spauskite mygtuką „Priimti“. Jei nepaspausite „Priimti“ mygtuko arba paspausite „Atmesti“, neduosite sutikimo naudoti slapukus. Tokiu atveju nebus įdiegiami jokie slapukai, išskyrus tuos, kurie reikalingi, kad interneto svetainė veiktų – tik būtinieji slapukai.

 

 

 1. Informuojame, kad oiliamo.lt yra naudojami šie slapukai:

 

Pavadinimas

Kategorija

Trukmė

_s

Funkcionalumo

30 min.

_shopify_s

Funkcionalumo

30 min.

_landing_page

Funkcionalumo

14 dienų

_y

Funkcionalumo

1 metai

_shopify_y

Funkcionalumo

1 metai

_shopify_sa_p

Funkcionalumo

30 min.

_shopify_sa_t

Funkcionalumo

30 min.

_orig_referrer

Funkcionalumo

14 dienų

_ga

Veikimo

1 metai

_gid

Veikimo

24 val.

_gat

Veikimo

54 sek.

keep_alive

Būtinieji

30 min.

secure_customer_sig

Būtinieji

1 metai

localization

Būtinieji

1 metai

_shopify_tm

Būtinieji

30 min.

_shopify_m

Būtinieji

1 metai

_shopify_tw

Būtinieji

14 dienų

cart_currency

Būtinieji

14 dienų

cart_sig

Būtinieji

14 dienų

_secure_session_id

Būtinieji

24 val.

_tracking_consent

Būtinieji

1 metai

4. Informuojame, kad keisdami savo naršyklės nustatymus galite kontroliuoti slapukų naudojimą.

5. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Oiliamo.lt neatsako už jos turinį.

6. Oiliamo.lt informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Oiliamo.lt neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis (jei Klientas joje lankosi).

 

Oiliamo.lt gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo ir slapukų politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo ir slapukų politika įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje.

2023-01-01