Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA 

 1. Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, yra taikoma visiems interneto svetainės oiliamo.lt (toliau - Interneto svetainė) lankytojams, taip pat asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus oiliamo.lt socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook, Instagram), taip pat asmenims, sutikusiems gauti oiliamo.lt rinkodaros medžiagą (toliau – Klientai).
 2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko oiliamo.lt socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti oiliamo.lt tiesioginės rinkodaros pranešimus.
 3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, atlikti aktyvius veiksmus oiliamo.lt socialinių tinklų paskyrose.
 4. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 
 5. Asmens duomenys yra oiliamo.lt  apie Klientą renkama informacija, kuri apima: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie oiliamo.lt interneto puslapio  įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją oiliamo.lt interneto puslapyje, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus oiliamo.lt renka dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.
 6. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria susipažįstama Klientui susisiekus su oiliamo.lt socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus oiliamo.lt socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.
 7. Oiliamo.lt yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau nurodytiems tikslams.

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus

Prekių teikimas, pirkimo- pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

10 metų po pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo (sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai) 
5 metai - kita informacija

Asmens sutikimas

 1. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie oiliamo.lt siūlomas prekes elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu), oiliamo.lt siųs pasiūlymus dėl prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš naujienas, prekių pardavimo tvarką.
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu oiliamo.lt tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo. 
 3. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas elektroniniu paštu italijosskoniai@gmail.com.
 4. Slapukas (cookies) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu oiliamo.lt įrašo į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Slapukai padeda oiliamo.lt atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir taip leidžia tobulinti Interneto svetainę. Slapukai taip pat leidžia oiliamo.lt atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Klientas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 
 5. Oiliamo.lt gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, paslaugų oiliamo.lt teikėjams, jei tai pagrįstai būtina elektroninės parduotuvės veikimo optimizavimo tikslams pasiekti.
 6. Oiliamo.lt gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) tai turi padaryti pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus; (iii) ketinant parduoti Oiliamo.lt veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus Oiliamo.lt veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
 7. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia.
 8. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
 9. Jei Klientas  pateikė oiliamo.lt sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti, apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu italijosskoniai@gmail.com.
 10. Klientas gali bet kada susisiekti su oiliamo.lt ir pasiteirauti, ar oiliamo.lt tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei duomenys tvarkomi, Klientas turi teisę su jais susipažinti, juos pakeisti, juos perkelti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia rašytinį prašymą italijosskoniai@gmail.com .
 11. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms, Klientas turi teisę prašyti, kad oiliamo.lt ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia rašytinį prašymą italijosskoniai@gmail.com.
 12. Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į oiliamo.lt su skundu elektroninio pašto adresu italijosskoniai@gmail.com. Jei kreipimosi rezultatai Kliento netenkina, Klientas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 13. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Oiliamo.lt neatsako už jos turinį.
 14. Oiliamo.lt informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Oiliamo.lt neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis (jei Klientas joje lankosi).
 15. Oiliamo.lt gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje.

 2021-07-15